ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

wpis w: Aktualności | 0

Kolejna kadencja Zarządu Stowarzyszenia za nami…W dniu 15 czerwca 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia “LOS” w Olsztynie odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia za 2018 r. Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia “LOS” – Tadeusz Porada: <<Otwieram zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” za 2018 rok. Witam serdecznie wszystkich Państwa i dziękuję za przybycie. Teraz – jak to jest w zwyczaju naszego Stowarzyszenia proszę Państwa o uczczenie chwilą zadumy  pamięci osób, które od nas odeszły. Jest ich coraz więcej i niestety przybywa krzyżyków w rejestrze członków Stowarzyszenia.  >> Na przewodniczącego zebrania została wybrana Pani Anna Połacik, która poprowadziła zebranie wg następującego porządku obrad.

 1. Powitanie i otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Zapoznanie z porządkiem zebrania i zatwierdzenie porządku.
 4. Rocznie sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenia Ludzi  Otwartych Serc „LOS” z siedzibą w Olsztynie ul. Mstowska 52 w okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans- aktywa, bilans – pasywa, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową do bilansu organizacji pożytku publicznego     Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” z siedzibą w Olsztynie ul. Mstowska 52 w okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 r.  – 31.12.2018 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Wystąpienie Prezesa Zarządu.
 8. Dyskusja na temat sprawozdania i pracy Zarządu.
 9. Podjęcie uchwał
 10. Wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie zebrania.