ZEBRANIE ROCZNE – INNE NIŻ ZWYKLE

wpis w: Aktualności | 0

Rok 2020 przyniósł na świecie wiele niespodzianek, niespodziewanych decyzji. W bieżącym roku Polskę tak jak cały świat ogarnęła pandemia koronawirusa COVID – 19. Wszyscy musimy się zmierzać z różnymi niedogodnościami spowodowanymi wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi.

Ponieważ większość osób należących do Stowarzyszenia znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowalności ze względu na stan zdrowia, wiek itp. Zarząd Stowarzyszenia w trosce o zdrowie członków Stowarzyszenia podjął uchwałę, aby w bieżącym roku nie organizować zebrania ogólnego w świetlicy w siedzibie w Olsztynie przy ul. Mstowskiej 52. To samo tyczy się podjęciu stosownych uchwał i udzielenia absolutorium Zarządowi za 2019 rok.

Jednak Stowarzyszenie, tak jak wszystkie organizacje pożytku publicznego, musi prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i podporządkować się obowiązującym aktom prawnym. Jesteśmy zobowiązani do przedłożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, oraz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a także do podjęcia stosownych uchwał przez Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia.

Do wszystkich członków Stowarzyszenia zostało wysłane pismo z kompletem uchwał z prośbą o zapoznanie się i zagłosowanie na każdą z nich. Głosowanie polegało na postawieniu znaku „x” pod każdą z uchwał. Do wyboru mieli:

  1. GŁOSUJĘ ZA
  2. GŁOSUJĘ PRZECIW
  3. WSTRZYMUJĘ SIĘ

Sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2019 rok są zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia www.los.olsztyn.pl w Zakładce Sprawozdania. Można było również zapoznać się z nimi w formie papierowej w biurze Stowarzyszenia w Olsztynie przy ul. Napoleona 23 po uprzednim umówieniu się telefonicznym na spotkanie indywidualne przy zachowaniu wymaganych przepisów epidemiologicznych.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia „LOS” w liczbie 42 osób otrzymali list z pismem wyjaśniającym powody, dla których w 2020 roku w czerwcu nie może się odbyć zebranie w formie tradycyjnej oraz propozycje uchwał do podjęcia.

  1. Głosuję „ZA” 32 osób
  2. Głosuję „PRZECIW” 0 osób
  3. „WSTRZYMUJĘ SIĘ” 0 osób
  4. Nie odesłało 10 osób