ZASŁUŻONA DLA KULTURY…MARIOLA MATYSEK

wpis w: Aktualności | 0

25 marca 1019 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. 

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie Mariola Matysek.
– Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Olsztynie jestem związana od 32 lat. Zawsze tę pracę łączyłam z pasją upowszechniania kultury. To była moja osobista misja. Zrealizowałam wiele, mam nadzieję, ważnych dla społeczności lokalnej i całej gminy przedsięwzięć. Wyróżnienie przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbieram jako ukoronowanie mojej działalności na niwie kultury.
(…) Wyróżnienie przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbieram jako ukoronowanie mojej działalności na niwie kultury. 

Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie

źródło fot i tekst. Gazeta Częstochowska