WSPOMINAMY NASZEGO PATRONA

wpis w: Aktualności | 0

<< Piecza nad chorymi i cierpiącymi jest ściśle związana z życiem i misją Kościoła.(…)
Oznacza to, że gdy walczycie o ulżenie cierpieniom i staracie się je uleczyć, to również w ten sposób dajecie świadectwo chrześcijańskiemu pojmowaniu cierpienia . Także w walce z bólem może znaleźć swój wyraz przekonanie o celowości życia i śmierci, która jest jedną z podstaw światopoglądu opartego na wierze chrześcijańskiej.>>

Św. Jan Paweł II (Homilia, Los Angeles, 15.11.1987r.)