WSPARCIE W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

wpis w: Aktualności | 0

W odpowiedzi na złożony w kwietniu przez Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc “LOS ” prowadzące NZOZ Zakład Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II wniosek w ramach zorganizowanej przez Rząd RP Tarczy Antykryzysowej otrzymaliśmy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Tymczasowej w ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID 19(Dz.Urz.UEC 91 I z20.03.2020)