Szanowni Państwo! Apelujemy gorąco do ludzi dobrej woli i otwartego serca o pomoc w utrzymaniu placówki rehabilitacyjnej w Olsztynie koło Częstochowy, która po ustaniu pandemii chciałaby wrócić do normalnego funkcjonowania i dalszej pomocy innym zgodnie ze swoją misją założoną sobie przed 18 laty.

Od Państwa zależy, czy nadal będzie istniał ustaniu pandemii koronawirusa NZOZ Zakład Ortopedyczno- Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II w Olsztynie koło Częstochowy założony przez Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS”.

Zakład powstał w 2002 roku dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” i darowiznom ludzi popierających naszą inicjatywę .

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pokrywał do tej pory (w chwili obecnej go nie mamy) tylko w 50 procentach koszty utrzymania Zakładu na zapłacenie ogrzewania gazowego, telefonu, Internetu, energii elektrycznej, wody, monitoringu, ubezpieczenia Zakładu, księgowości, serwisu aparatów itp.

Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych dotacji. Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze statutem pracuje społecznie i nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Dzięki darowiźnie na cele statutowe Stowarzyszenia wpłacanej zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” byliśmy o tej pory w stanie utrzymać NZOZ Zakład Ortopedyczno-Rehabilitacyjnyim. Jana Pawła II prowadzony przez Stowarzyszenie.

W związku z powyższym i w związku z obecną sytuacją Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS” zwraca się do Państwa z serdeczną prośbą o wpłacanie darowizn (nawet niewielkich) na cele statutowe Stowarzyszenia, co pozwoli utrzymać dalej Zakład i pomaga innym.

Darowizny wpłacane na konto Stowarzyszenia, które jest organizacją pozarządową, mogą być odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Decyzja o wyborze przychodni rehabilitacyjnej należy do pacjenta.

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo obdarzacie przez 18 lat naszą placówkę wybierając ją spośród kilkudziesięciu podobnych działających na terenie Częstochowy i powiatu.

To utwierdza nas w przekonaniu, iż NZOZ Zakład Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II działający przy Stowarzyszeniu Ludzi Otwartych Serc „LOS” spełnia wymagania pacjentów i cieszy się doskonałą opinią. Musimy więc zrobić wszystko, aby jego istnienie nie było zagrożone nawet w dobie koronowirusa.

Za wszystkie, choćby niewielkie kwoty serdecznie dziękujemy

Wpłaty prosimy przekazywać na konto

Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc “LOS”
ul. Mstowska 52
42-256 Olsztyn koło Częstochowy

BANK SPÓŁDZIELCZY POCZESNA
27 8260 0006 2001 0010 3727 0001