Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia „LOS” w kadencji 2018-2022


Skład Zarządu:
Prezes: Porada Tadeusz
Wiceprezes: Krawczyk Krystyna
Wiceprezes: Połacik Anna
Sekretarz: Sobańska Grażyna
Członek Zarządu: Bożena Floryszczyk

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Strychalska Lidia
Członek: Kwandrans Anna
Członek: Sokołowska Helena
Członek: Tomza Ewa

 Stan 17 grudnia 2018 na rok