ROZLICZ PIT DLA LOSu

wpis w: Aktualności | 0

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:

– wspieranie istniejących lub powstających rozwiązań organizacyjnych, prawnych, a także instytucjonalnych lub społecznych inicjatyw na rzecz ludzi niepełnosprawnych,

– wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, sportu, rekreacji, nauki oraz zawodu, – wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych,

– reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych,

– kształtowanie właściwych postaw między osobami niepełnosprawnymi, a osobami zdrowymi, – nawiązywanie współpracy z organizacjami bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanymi świadczeniem pomocy osobom niepełnosprawnym, – popularyzacja osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych.

Od 2002 roku naszym podstawowym celem działalności jest prowadzenie NZOZu Zakładu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II, ciszącego się od wielu lat niesłabnącą dobrą opinią ze strony pacjentów.

https://www.e-pity.pl/pity-2018/program-online-epity-2019-KRS-0000089573