Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane jako pacjenta jest NZOZ Zakład Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II w Olsztynie ul. Mstowska 52 prowadzony przez Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc “LOS”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia w Katowicach oraz w celach księgowych. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach diagnostyki i leczenia oraz rozliczania NZOZu z  Narodowym  Funduszem Zdrowia, którego jest Pani/Pan pacjentem.