PODZIĘKOWANIE

wpis w: Aktualności | 0

Składamy serdeczne podziękowania ks.prał. Ryszardowi Grzesikowi – proboszczowi parafii św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, który z dniem 1 lipca przeszedł na emeryturę, za wieloletnią opiekę duchową w działaniach naszego Stowarzyszenia od samego początku. Wierzymy, że będzie nadal uczestniczył w działaniach naszego Stowarzyszenia.