CHOINKI DO OGRODU I NA ŚWIĘTA – kontakt tel. 34 328 50 43

—————————

Album o historii parafii

W związku z planowanym, za zgodą księdza prałata Ryszarda Grzesika wydaniem albumu o historii parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie koło Częstochowy Punkt Dokumentacji Dziejów Gminy Olsztyn działający w ramach Gminnego Ośrodka Kultury, prosi wszystkie osoby dobrej woli o udostępnienie zdjęć z prywatnych kolekcji z życia parafii. Prosimy m.in. o zdjęcia księży proboszczów, księży wikariuszy, zdjęcia z I Komunii św., ślubów, chrztów, pogrzebów, procesji, peregrynacji obrazów św., pielgrzymek, poświęceń kaplic, krzyży, pól, pokarmów wielkanocnych, wizytacji biskupich itp. odnoszących się do dziejów naszej parafii.

Część zdjęć będzie opublikowana za zgodą autorów, właścicieli z odpowiednimi adnotacjami w albumie. Fotografie można przynosić do Gminnego Ośrodka Kultury z opisem zawierającym m.in. imię i nazwisko autora, właściciela zdjęcia, roku ich wykonania oraz osób lub miejsc występujących na fotografii. Zdjęcia za zgodą właścicieli zostaną zeskanowane i oddane. Fotografie można przesłać również drogą elektroniczną na adres e-mail marekr.76@o2.pl. Szczegółów o wydawnictwie udziela prowadzący Punkt Dokumentacji Dziejów Gminy Olsztyn Marek Romański – tel. 661812581.

——————————————-

Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc “LOS” w Olsztynie koło Częstochowy uprzejmie informuje, że od dnia 27 lipca 2009 roku w  NZOZie Zakładzie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II w Olsztynie koło Częstochowy prowadzonym przy Stowarzyszeniu, będzie przyjmował lekarz specjalista II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii.

——————————————-

NZOZ Zakładu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im . Jana Pawła II w Olsztynie koło Częstochowy oferuje odpłatne zabiegi rehabilitacyjne w zakresie Światłolecznictwa, Laseroterapii, Elektroterapii, Krioterapii, Terapii wysokotonowej, Ultradźwięków,Magnetoterapii, Trakcji, Kinezyterapii, Masaży.

NATYCHMIASTOWA REALIZACJA ZLECEŃ
WYMAGAMY: skierowanie od lekarza z wypisanymi zabiegami

Z a p r a s z a m y !