15 wrzesień 2019 r. godz. 11.00 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie koło Częstochowy

Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS” zaprasza na Mszę św. w podziękowaniu za patronat Świętego Jana Pawła II i za sprawowaną przez Niego opiekę nad NZOZ Zakładem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym działającym przy Stowarzyszeniu Ludzi Otwartych Serc “LOS”.

———————————————

Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc “LOS” w Olsztynie koło Częstochowy uprzejmie informuje, że od dnia 27 lipca 2009 roku w  NZOZie Zakładzie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II w Olsztynie koło Częstochowy prowadzonym przy Stowarzyszeniu, będzie przyjmował lekarz specjalista II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii.

——————————————-

NZOZ Zakładu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im . Jana Pawła II w Olsztynie koło Częstochowy oferuje odpłatne zabiegi rehabilitacyjne w zakresie Światłolecznictwa, Laseroterapii, Elektroterapii, Krioterapii, Terapii wysokotonowej, Ultradźwięków,Magnetoterapii, Trakcji, Kinezyterapii, Masaży.

NATYCHMIASTOWA REALIZACJA ZLECEŃ
WYMAGAMY: skierowanie od lekarza z wypisanymi zabiegami

Z a p r a s z a m y !