ODSZEDŁ MARIAN DUCHOWICZ – WICEPREZES STOWARZYSZENIA “LOS”

wpis w: Aktualności | 0

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dziś 14 października w godzinach popołudniowych zmarł MARIAN DUCHOWICZ – wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc “LOS” w Olsztynie koło Częstochowy. To wielka strata dla nas jak i wielu środowisk, w których się udzielał.


15.październik 2018 r.

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” Jan Twardowski

Powyższe słowa zawsze były, są i będą aktualne. Dzień 14 października 2018 roku pozostanie w naszej pamięci ze względu na obchodzony kolejny Dzień Papieski, ale również na odejście po długiej i ciężkiej chorobie Wiceprezesa Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” w Olsztynie Pana Mariana Duchowicza.

Odszedł człowiek o wielkim sercu, zaangażowany w wiele inicjatyw, społecznik z terenu gminy Olsztyn, znali Go wszyscy.

Zauważył naszą działalność w 1994 roku, kiedy został radnym II kadencji Rady Gminy w Olsztynie, wstąpił do Stowarzyszenia ”LOS” i tu na początku jako członek, potem już wieloletni Wiceprezes Stowarzyszenia „LOS” działał i pozostał nim do końca.

Trudno wyszukać w pamięci wydarzenia, inicjatywy, w które się angażował, nie tylko w Stowarzyszeniu. A było ich bardzo wiele. Zawsze gotowy do działania, pomocy drugiemu człowiekowi szczególnie temu słabszemu, choć sam był  osobą niepełnosprawną. Dla niego czas się nie liczył. najważniejszy był drugi człowiek. Taki po prostu był, otwarty, szczery.  Kiedy został o coś poproszony, by gdzieś pojechać, coś załatwić z Prezesem Stowarzyszenia … Marian był zawsze gotowy. Wielokrotnie służył swoim prywatnym samochodem, kiedy była potrzeba pojechania i załatwiania spraw dla Stowarzyszenia czasem nawet bardzo daleko.

Odszedł w szczególny dzień – Dzień Papieski, kiedy wspominamy Świętego Jana Pawła II, patrona nie tylko NZOZu Zakładu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego, ale również  patrona działalności naszego Stowarzyszenia.

 

\