MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wpis w: Aktualności | 0

3 grudnia  rokrocznie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Jako organizacja pozarządowa działająca od 30 lat początkowo niezarejestrowanie, później już jako pełnoprawne stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych staramy się codziennie wychodzić naprzeciw potrzebom osobom niepełnosprawnym. Nasze cele realizujemy poprzez:

Wspieranie istniejących lup powstających rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także instytucjonalnych lub społecznych na rzecz ludzi niepełnosprawnych np. rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne (do 2009 roku), zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze, pozyskiwanie miejsc pracy, likwidacja barier architektonicznych, pomoc medyczna i socjalna w rodzaju:

A naszymi osiągnięciami na przestrzeni tych lat są:
1.. Wywalczenie w Ministerstwie Zdrowia dla całej Polski środków higienicznych – pampersów i przepisywanie ich raz na 3 miesiące tj. 60 szt. miesięcznie x 3 miesiące.
2. Wywalczenie w Ministerstwie Zdrowia renty socjalnej i rodzinnej dla osób z ówczesną II grupą inwalidztwa które inwalidztwo osiągnęły przez 18tym rokiem życia.
3. Wywalczenie w Ministerstwie Łączności instalacji telefonów dal osób z I grupą inwalidzką (dawne województwo częstochowskie).
4. Wywalczenie w PFRON o szerszym zasięgu wózków inwalidzkich elektrycznych dla osób niepełnosprawnych.
5. Wywalczenie w PFRON o szerszym zasięgu likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych.
6.  Zakup apartatu do chirurgii szczękowej dla Szpitala w dzielnicy Tysiąclecie w Częstochowie
7. Jednym z podstawowych działań ostatnich lat jest prowadzenie NZOZu Zakładu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II