11 grudnia 1989 r. odbyło się zebranie organizacyjno – wyborcze Komitetu Budowy Ośrodka Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II   w Olsztynie koło Częstochowy. Wybrano między innymi Przewodniczącego – inicjatora budowy Ośrodka. Funkcje wiceprzewodniczących podjęli Naczelnik Gminy Olsztyn. Pierwsze lata działalności upłynęły na staraniach o pozyskanie działki pod budowę. W marcu 1993 roku gmina przekazała nam w wieczystą dzierżawę działkę. Za 1 % wartości wykupiliśmy budynek po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych. 4 września tegoż roku ówczesny Dyrektor Caritas Diecezji Częstochowskiej przy współudziale Proboszcza miejsca poświęcił tablicę informacyjną o budowie Ośrodka Rehabilitacyjnego przy ul. Mstowskiej.

W wyniku różnych przemian społecznych w celu uzyskania osobowości prawnej w dniu 6 listopada 1993 roku Komitet Budowy Ośrodka Rehabilitacyjnego został przekształcony w Stowarzyszenie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym pod nazwą: Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS” w Olsztynie koło Częstochowy.

W latach 1995-2010  Stowarzyszenie  prowadziło 14dniowe turnusy rehabilitacyjne, gdzie oprócz zabiegów rehabilitacyjnych były wycieczki krajoznawcze, wieczorki taneczne, miła i serdeczna atmosfera.  Prowadzenie  turnusuów zaprzestano w 2010 roku między innymi ze względu na znikome dofinansowywania dla osób wyjeżdżających.

Od 2002 roku prowadzi NZOZ Zakład Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II.