Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia „LOS” w kadencji 2018-2022


Skład Zarządu:
Prezes: Porada Tadeusz
Wiceprezes: Duchowicz Marian
Wiceprezes: Połacik Anna
Sekretarz: Sobańska Grażyna
Członek Zarządu: Krawczyk Krystyna

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Strychalska Lidia
Członek: Kwandrans Anna
Członek: Sokołowska Helena
Członek: Tomza Ewa

Stan na 16 czerwca 2018 rok